facebook - Maja Borowicz Instagram - Maja Borowicz

Ostatnia myśl o wolności

A3

ołówek/karton

2020

Copyright © Maja Borowicz